แชร์ด่วน!! คลังโต้ข่าวลือเงินคนจน แจงลงทะเบียนคนจนรอบ2 รัฐงดจ่าย 3,000 ย้ำคุ้มค่ามากกว่า! พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเดือน ส.ค.นี้!! (รายละเอียด)

แชร์ด่วน!! คลังโต้ข่าวลือเงินคนจน แจงลงทะเบียนคนจนรอบ2 รัฐงดจ่าย 3,000 ย้ำคุ้มค่ามากกว่า! พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเดือน ส.ค.นี้!! (รายละเอียด)

คลัง โต้ข่าวลือโซเชียล ยันไม่มีมาตรการโอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ แต่จะได้บัตรสวัสดิการ ลดภาระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ ค่าน้ำ-ไฟ ย้ำประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเดือน ส.ค.นี้

     วันที่ 5 เม.ย. นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวลืออันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ว่าจะมีการโอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนในโครงการฯ ที่ผ่านคุณสมบัติในอัตรา 3,000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ 0-30,000 บาท และ 1,500 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาท ผ่านธนาคารที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการโอนเงินตั้งแต่วันที่ 1-30 ธ.ค. 60 นั้น สศค.ขอชี้แจงว่า

    ไม่เป็นความจริง เนื่องจากการลงทะเบียนครั้งนี้ สวัสดิการที่ประชาชนจะได้รับจะเป็นบัตรสวัสดิการ ซึ่งกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดต่อไป โดยเบื้องต้นจะใช้ลดภาระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโดยสาร เป็นต้น

Advertisement

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เป็นเพียงโครงการที่เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียน ซึ่งหลังจากปิดโครงการในวันที่ 15 พ.ค. 60 หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติจะดำเนินการตรวจสอบ โดยคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 เดือน และจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้ในเดือน ส.ค. 60 ทั้งนี้ สศค. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากได้ข้อมูลแล้ว เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป.

เราลองมาอ่านรายละเอียดกันดูอีกรอบ ในเรื่องของการลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ในเดือน เมษายนนี้ ครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่บางคนเรียกว่า ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือลงทะเบียนคนจน เป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย วันนี้ทีมงาน เลยขอรวบรวมรายละเอียดมาให้ทุดท่านได้อ่านและทำความเข้าใจกันอีกรอบ ลองมาเช็คกันดูว่าเราเข้าข่ายไหม 

ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ได้วันไหน

กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 3-30 เมษายน 2560 โดยผู้มีรายได้น้อยสามารถมาลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกตร ( ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ รวมถึงสำนักงานเขตกรุงเทพ และคลังจังหวัด  

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ มีสิทธิลงทะเบียนมีอะไรบ้าง

1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541)
3) ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทในปี 2558ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้อง

ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน เช่น รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตนขั้นตอนการลงทะเบียนเมื่อประชาชนมาที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งเป็นอย่างไร
1) แสดงบัตรประชาชน
2) กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
3) เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ประชาชนสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนมาก่อนล่วงหน้า แล้วค่อยยื่นให้เจ้าพนักงานได้หรือไม่ถ้าได้สามารถดาวน์โหลดได้ จากช่องทางใดบ้าง  สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง และเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารและกรอกข้อมูลมาล่วงหน้าได้ แต่ผู้ลงทะเบียนต้องมาติดต่อธนาคารด้วยตนเองพร้อมกับแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน

ประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไร สำหรับโครงการ e-Payment 
เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบวิธีการในการลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลของประชาชน เช่น ข้อมูลทั่วไป (วดป.เกิดที่อยู่) อาชีพ รายได้ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เพื่อรัฐบาลจะได้มีฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดสวัสดิการให้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในทุกช่องทางเป็นระยะ ๆ ต่อไป

เคยลงทะเบียนคนจนปี 2559 ไปแล้ว จะต้องมาลงทะเบียนในปี 2560 อีกไหม
ผู้ที่เคยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยไปแล้วในปี 2559 จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเช่นกันค่ะ โดยต้องกรอกข้อมูลใหม่ เพื่อรับสวัสดิการการช่วยเหลือจากรัฐ

รูปแบบการชำระเงินในปัจจุบัน ที่ใช้เงินสดหรือเช็ค ไม่ดีอย่างไร ทำไมจึงต้องเปลี่ยนเป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เงินสดหรือเช็ค มีต้นทุนในกำรดำเนินงานที่สูง อี กทั้งยังมีควำมเสี่ยงในการถือเงินสด หากเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดต้นทุนในการพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย การผลิตเหรียญกษาปณ์ของกรมธนารักษ์ และการดำเนินงานด้านเช็คของทำงธนาคารต่าง ๆ นอกจากนี้ การเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้การรับ-จ่ายเงินเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มากกว่าเดิม

เมื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รัฐบาลจะมีการยืนยันการลงทะเบียน อย่างไร

    1) จะมีหลักฐานเป็นเอกสารใบเล็กๆ (ลักษณะเป็นหางตั๋ว) โดยมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารก ากับว่า ได้มีการลงทะเบียนแล้ว โดยผู้ลงทะเบียนต้องเก็บหลักฐานนี้ไว้เพื่อใช้ยืนยันการลงทะเบียนของตน (หากข้อมูลการลงทะเบียนตกหล่นไป)
    2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป กรมสรรพากรจะจัดทางหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนสามารถกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และระบบจะแจ้งผลว่า “ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ หากระบบแจ้งผลว่า “ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน” ประชาชนสามารถน าหลักฐาน (หางตั๋ว) ไปติดต่อธนาคารเดิมเพื่อขอตรวจสอบและลงทะเบียนใหม่ได้ ภายในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่31 ธันวาคม 2559

จะได้รับเงินวันที่เท่าไร  

เงินจะโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดจะเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น

หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณากดเข้าอ่านได้ที่เว็บไซต์ epayment.go.th หรือคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลยค่ะ http://www.epayment.go.th/home/app/faq_epayment_gov

Advertisement

กดติดตาม สยามดราม่า เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน และติดตามข่าวสารดีๆ พร้อมนำเสนอให้ท่านสมาชิกไม่พลาดทุกข่าวที่สนใจ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ